چهارشنبه 27 اردیبهشت‌ماه سال 1391
نان چهار سنگ و کماش

چوپان های قدیم دربیان برای پخت نان چهارسنگ پهن و صاف و بزرگ را به شکل چهار دیواری کنار هم قرار می دادند و میان آن آتش به پا می کردند.


بعد از داغ شدن سنگ ها خمیر را مانند تنور بر روی آن می زدند تا پخته شود، و نام این نان چهار سنگ بود.


 مطمئنا چقدر خوشمزه بوده و می چسبیده توی اون خستگی ها!


حال اگر سنگ بزرگ نبوده خمیر را گرد کرده و در میان آتش قرار میدادند تا پخته شود و اگر در میان آن کمی روغن حیوانی قرار می دادند نامش کماش می شد.


مطمئنا خوشمزه و پر خاصیت بوده است، شاید و شاید ظاهرش کمی شبیه نان باکت های گرد این روزها ولی نه اینقدر تمیز و خوشگل.